PER QUÈ?

I-MUSI vol unificar baix un mateix mètode la formació integral dels estudiants. Un sistema que abasta des de la iniciació musical fins al conjunt instrumental passant pel llenguatge musical i els instruments de manera transversal.

I-MUSI es basa en tres pilars fonamentals: progressivitat, dinamisme i adaptació a les noves tecnologies. Un sistema que combina el mètode d'aprenentatge a l'aula de manera vivencial amb una plataforma interactiva que ajuda als professors, als alumnes i a les seues famílies a formar part activa en el procés. Un sistema que compleix amb un doble objectiu: resultats acadèmics i motivacionals.

I-MUSI ha sigut reconegut pel Ministeri de Cultura i Esport com un dels 10 millors projectes de modernització i innovació de les indústries culturals a nivell nacional

PER QUÈ?

I-MUSI vol unificar baix un mateix mètode la formació integral dels estudiants. Un sistema que abasta des de la iniciació musical fins al conjunt instrumental passant pel llenguatge musical i els instruments de manera transversal.

I-MUSI es basa en tres pilars fonamentals: progressivitat, dinamisme i adaptació a les noves tecnologies. Un sistema que combina el mètode d'aprenentatge a l'aula de manera vivencial amb una plataforma interactiva que ajuda als professors, als alumnes i a les seues famílies a formar part activa en el procés. Un sistema que compleix amb un doble objectiu: resultats acadèmics i motivacionals.

I-MUSI ha sigut reconegut pel Ministeri de Cultura i Esport com un dels 10 millors projectes de modernització i innovació de les indústries culturals a nivell nacional